Till kau.se

Speedstorming

Vad och varför?

Speedstorming är en brainstormingvariant med högt tempo. Deltagarna får snabbt jobba med olika problemområden/behov med olika personer och deltagarna ges möjligheter att bygga på varandras idéer. Övningen passar tidigt i en workshop, där det finns flera olika ämnen att utgå från. Fördelen med speedstorming är att deltagarna tvingas jobba snabbt på grund av tidspressen, det finns inte tid för långa diskussioner eller att fundera på något, utan deltagarna måste agera.

Vad behöver jag?

  • Pennor, blädderblocksblad och möjlighet att arbeta vid olika bord.
  • Insamlat material att arbeta vidare med, t.ex formulerade behov

Hur gör jag?

  • Ett antal förberedda områden/problemformuleringar/behov läggs ut på ett antal bord.
  • På bordet placeras ett stort papper eller blädderblock samt pennor. På varje papper skrivs ett problemområde, en frågeställning eller ett behov.
  • Två deltagare ställer sig sedan vid varje bord och brainstormar i ca tre minuter. Idéer skrivs ner på det stora pappret som ligger på bordet.
  • När tiden gått ombeds deltagarna att rotera och byta bord. En av deltagarna roterar medsols och den andra motsols till nästa bord och nästa frågeställning.
  • Upprepa förflyttningen till alla deltagare arbetat 3 minuter vid varje bord.
  • Avsluta övningen med att deltagarna får presentera idéerna som finns nedskrivna vid det bord där övningen startade.