Till kau.se

Upplevelser på whiteboard

Vad och varför?

Upplevelser på whiteboard är ett verktyg för att snabbt samla in upplevelser kring en tjänst eller en användarupplevelse under en bestämd tidsperiod. En whiteboardtavla används som vertikalt delas in i tidsperioder, exempelvis ”före”, ”under” ”efter”.  Tavlan delas också in horisontellt där övre delen är en yta för positiva upplevelser och undre delen är för negativa upplevelser. Deltagarna tilldelas post it-lappar och skriver ner en upplevelse per post it-lapp och sätter upp lappar på tavlan. Verktyget skapar förutsättningar att visuellt visa och samtidigt förstå upplevelser kring ett specifikt område och som ett underlag för diskussion. Verktyget är också anonymt då ingen behöver veta vem som satt upp vilken lapp.

Vad behöver jag?

Whiteboardtavla, post it-lappar, pennor (tjockare)

Hur gör jag?

  • Formulera ett område som du vill samla in upplevelser kring. ”. T.ex ”Beskriv dina upplevelser av att köpa fika i vårt café”.
  • Presentera tavlan och upplägg
  • Dela ut post it-lappar och pennor
  • Deltagare skriver ner upplevelser och sätter upp på tavla
  • Summera vad ni ser på tavlan och formulera områden att arbeta vidare med. Ett exempel är att lyfta ut negativa upplevelser och ha detta som underlag för idégenerering.