Till kau.se

Hitta

Vad och varför?

När målgruppen definierats, så ska de också hittas för att bjudas in att ingå i studien. Vilka kriterier från definitionen kan användas för att skilja ut målgruppen från andra? Vart finns de och hur kan vi nå ut till dem?

Om möjlighet finns, utifrån definitionen, kan kontakt och inbjudan till via mailutskick eller brev per post. Inbjudan kan också ske via affischering, annonsering via webb eller sociala medier.

Vad behöver jag?

  • Definitionen tillgänglig
  • Möjligheter att ta emot anmälningar via webbformulär eller mail

Hur gör jag?

  • Besluta om hur deltagare ska hittas och eventuella urvalskriterier
  • Öppna webbformulär för anmälan
  • Affischera, gör inlägg i sociala medier, skicka mail. Använd om möjligt olika kanaler för inbjudan till studien.
  • Sammanställ anmälda deltagare
  • Genomför eventuellt urval
  • Eventuellt meddela anmälda om att urval skett och att de inte kommer delta i studien