Till kau.se

Icebreaker

Vad och varför?

Att använda en Icebreaker kan ofta vara ett bra sätt att samla en grupp som tidigare inte känner varandra. I en workshop med syftet att ta fram idéer på lösning är det ett bra verktyg att använda för att skapa förutsättningar för att deltagarna ska kunna vara kreativa och ges möjlighet att tänka fritt. Det finns många olika former av Icebreakers och du kan hitta dessa genom att googla. Nedan presenteras en variant: ”Partygeneralen”. Syftet med övningen är att deltagarna på workshopen ska få kännedom om hur det är att bli negativt bemött när idé presenteras och att alla deltagare ska få möjlighet att vara öppna för att lyssna och diskutera alla idéer som kommer fram.

Vad behöver jag?

  • En grupp deltagare som deltar i en workshop med syfte att generera idéer

Hur gör jag?

  • Dela upp deltagarna i grupper, 3-5 personer i varje grupp
  • Varje grupp utser en partygeneral
  • Partygeneralen ska under 1 minut kasta ur sig idéer på hur de kan skapa en riktigt lyckad fest
  • De övriga gruppen ska säga NEJ till alla idéer. Vara tveksamma, tänka på risker, kostnader osv
  • Övningen bryts och partygeneral ska återigen under 1 minut komma med massor av idéer för en lyckad fest
  • Övriga i gruppen ska säga JA! till ALLA idéer och spinna vidare.
  • Övningen bryts och en diskussion kan nu föras. Hur är det att bli bemötta med NEJ! respektive JA!