Till kau.se

Upplevelsereflektion

Vad och varför?

Ett gruppsamtal om kartlagda upplevelser där användare är aktiva talare och personal lyssnar aktivt. Inför att identifiera behov är det viktigt att förstå de uppleveler som kartlagts tidigare i utvecklingsarbetet. Användarna reflekterar över upplevelserna och drar paralleller till egna erfarenheter.

Vad behöver jag?

 • En bild över kartlagda upplevelser i stort format
 • Reflektionsfrågor
 • En samtalsledare för varje grupp

Hur gör jag?

 • Bjud in till upplevelsereflektion
 • Fördela användare och personal jämnt i grupper om 4-6 personer.
 • Skriv ut bilden på kartlagda upplevelser i minst A3-format. En bild per grupp.
 • Vid reflektionstillfället
  • Presentera upplägget och ge instruktioner. Läs upp reflektionsfrågorna.
  • Samtalsledaren deltar inte aktivt i samtalet annat än om det stannar av eller behöver föras tillbaka till ämnet.
  • Reflektionen pågår 10-15 minuter.
  • Reflektionerna sammanfattas och delges övriga grupper.

Tips

 • Använd helst upplevelsereflektion direkt före och tillsammans med en behovsdiskussion.