Till kau.se

Skuggning

Vad och varför?

Skuggning innebär att följa en användare fysiskt under en begränsad tidsperiod eller när en specifik tjänst utförs. Genom att se och lyssna kan outtalade upplevelser, exempelvis kroppsspråk och tonläge samlas in.

Vad behöver jag?

Penna och papper. Ev inspelningsutrustning och kamera.

Hur gör jag?

  • Be om tillåtelse att vara med under en tidsperiod eller vid användning av specifik tjänst.
  • Berätta vad du ska använda materialet till och fråga om tillåtelse att fotografera och/eller spela in.
  • Under deltagandet: för varje uppgift eller moment som användaren utför, be dem beskriva högt vad de gör och varför de gör på det viset. Under tiden för du anteckningar om vad som görs. Det kan vara värdefullt att notera hur användaren gör och vad denne tycker är enkelt eller besvärligt. Fokusera på kroppsspråk och ta gärna bilder eller filma.
  • Prata med användaren om det du sett och upplevt. Använd de anteckningar du gjort och bilderna du tagit och prata kring dessa.