Till kau.se

Testa i verkligheten

Vad och varför?

Ett verklighetstest innebär att testa en tjänst i verkliga situationer. Det innebär att hitta platser där användare är och där göra tester. Det kan vara klassrummet, hemmet, arbetsplatsen mm. Syftet är att få feedback på tjänsten som påverkas av den situation som tjänsten ska användas i. Det ger mer reell återkoppling till utvecklingsteamet.

Vad behöver jag?

 • Tillträde till situationer eller platser där användarna finns.
 • En användbar tjänst.
 • Observatörer som kan utvärdera hur tjänsten används och hur användarna reagerar och ev interagerar med andra användare.
 • Observationsprotokoll till varje observatör.

Hur gör jag?

 • Informera användarna inför testet.
 • Utbilda observatörerna så att alla observerar på likartat sätt. Gå igenom observationsprotokollet.
 • Vid testet:
  • Berätta för användarna vad som kommer att ske, att de ska använda en tjänst och att det finns observatörer.
  • Låt användarna genomför den planerade aktiviteten, exempelvis en lektion där ett digitalt verktygs används för ett pedagogiskt syfte.
  • Obeservatörerna noterar i prokollet.
  • Efter att tjänsten används får  användarna ge feedback på upplevelsen och komma med förslag på förbättringar.
 • Efter testet
  • Utvecklingsteamet och observatörerna går igenom protokollen och feedbacken och sammanstället konkreta ändringsförslag för tjänsten.