Till kau.se

Dagbok

Vad och varför?

Användare kan lämna upplevelser regelbundet i en dagbok. Dagboken kan vara digital, i papper eller mail. Huvudsaken är att upplevelser kan läsas och bearbetas av projektgrupp eller liknande.

Digital dagbok utgörs av en digital plattform där användare kan lämna upplevelser och ett gränssnitt där upplevelser kan läsas och bearbetas av projektgrupp eller liknande. Digital dagbok erbjuder användare att dela med sig av sin vardag över en längre tid i form av dagboksinlägg. En central del i användningen av digital dagbok är att tydliggöra att användaren styr i vilken form, hur ofta och hur långa inlägg som lämnas in. Detta tillsammans med att inlägg kan göras oberoende av tid och plats skapar förutsättningar för att upplevelser lämnas ”i stunden” och att inte minnet påverkar upplevelse som lämnas i efterhand.

Vad behöver jag?

En plattform för användaren att skriva in sina upplevelser och ett gränssnitt där alla upplevelser kan läsas samlat. Det finns flera olika digitala lösningar att använda men även mail fungerar.

Hur gör jag?

  • Bestäm form för dagboken. Om den är på papper, tillhandahåll sådant till deltagarna.
  • Om ni vill ha en digital dagbok: Skaffa en plattform där upplevelser digitalt kan lämnas in. Kontakta gärna Rethink:Kau för tips på plattform.
  • Strukturera plattformen så enkelt som möjligt och kräv endast uppgifter som verkligen behövs. Exempelvis kan formuläret vara uppbyggt med två fält: namn och upplevelse.
  • Bestäm hur länge deltagarna ska skriva dagbok.
  • Precisera om du vill att användarna ska hålla sig till ett specifikt ämne när de skriver, dock är det viktigt att inte riskera att styra deltagarnas upplevelser genom att ställa specifika frågor.
  • Tydliggör vad upplevelserna kommer användas till och vilka som kommer ta del av insamlat material.
  • Skicka ett mail i veckan till deltagarna under insamlingsperioden, exempelvis varje måndag morgon. Syftet med mailet är visa intresse för insamlingen och minska risken att deltagare faller bort. Bifoga länk till plattformen i varje mail. Använd samma länk under hela insamlingsperioden för att underlätta för deltagarna.
  • När insamlat material finns kan arbete med att förstå upplevelserna inledas.