Till kau.se

Utbilda

Vad och varför?

Utbilda innebär att överföra kunskap från de som tagit fram tjänsten till både de som ska använda tjänsten och de som ska ansvara för tjänsten. Utan den kunskapen finns risk att tjänsten inte används så som det är tänkt.

Vad behöver jag?

  • Ett utbildningsmaterial.
  • Tillgång till tjänsten, och eventuella inloggningar för deltagarna om det krävs.

Hur gör jag?

  • Bjud in deltagarna med tid och plats och med information om vad som ska hända och vad som förväntas av dem.
  • Förbered utbildningen med mål och innehåll.
  • Genomför utbildningen.
  • Avsluta utbildningen med att få feedback om utbildningen från deltagarna.