Till kau.se

Testa koncept

Vad och varför?

Konceptet testas på de som varit med och identifierat de bakomliggande behoven eller lämnat upplevelser. Användarna får information om hur lösningen är tänkt att fungera och kan lämna återkoppling på ändringsförslag. Med testet får utvecklingsteamet veta om man är på rätt spår.

Vad behöver jag?

  • Verktyg för att spela in presentation av konceptet. Ex skärminspelning eller videomötestjänst.
  • Webbformulär för att samla in återkoppling.
  • Testpersoner som varit med och identifierat behov eller lämnat upplevelser tidigare i processen.

Hur gör jag?

  • Spela in en presentation av konceptet.
  • Rigga webbformläret med återkopplingsfrågor.
  • Skicka ut film och formulär till testpersonerna. Sätt en deadline för återkoppling och påminn halvvägs till deadlinen.
  • Sammanställ återkoppling i ett testprotokoll.

Exempel

Så här kan film och formulär riggas: