4. Förvalta och vidareutveckla

4. Förvalta och vidareutveckla

Fjärde fasen i Följ en-metoden innebär att överlämna till förvaltning och skapa möjlighet för vidareutveckling av framtaget verktyg eller tjänst.

Förvalta och vidareutveckla

En framtagen tjänst eller verktyg kräver en mottagare, detta för att skapa förutsättningar för vidareutveckling. En viktig del är att tidigt i en studie/projekt involvera en mottagare vilket skapar förutsättningar för förståelse av det arbete som görs och syftet med den utvecklade tjänsten eller verktyget.