Till kau.se

Introduktion/Uppstartsträff

Vad och varför?

Uppstartsträff innebär den första aktiviteten i en studie för deltagarna. Anordna denna träff fysiskt om möjligt, annars via ett verktyg för webbmöte. Vid uppstartsträffen presenteras de som arbetar i studien/projektet och deltagarna får möjlighet att presentera sig. En viktig del vid uppstartsträffen är att deltagarna får möjlighet att träffas och identifiera sig som en grupp.  Uppstartsträffen ska innehålla en genomgång av studiens syfte, en sammanställning över viktiga datum och möjlighet för deltagarna att ställa frågor för att förstå vad ett deltagande innebär. En annan viktig del är att deltagarna ska förstå hur upplevelser i studien samlas in. När uppstartsträffen avslutas påbörjas insamlingen av upplevelser. Efter uppstartsmötet skickas en sammanfattning över vad som kommunicerats vid träffen ut till alla deltagare för att säkerställa att alla kan ta del av samma information.

Vad behöver jag?

  • Bokad lokal eller webbmöte
  • Powerpoint över projektets syfte, upplägg och viktiga datum

Hur gör jag?

  • Välkomna alla till uppstartsträffen
  • Presentera studien utifrån powerpoint
  • Öppna upp för frågor
  • Avsluta träffen
  • Maila en sammanställning till alla deltagare