2. Utveckla och verklighetstesta

2. Utveckla och verklighetstesta

Andra fasen i Följ en-metoden innebär att utifrån insamlade upplevelser och identifierade behov genomföra iterativt utvecklingsarbete och tester.

Idégenerering

Utifrån insamlade upplevelser och identifierade behov kan utvecklingsarbetet påbörjas. Arbetet i denna fas startas upp med någon form av idégenerering som innebär att ta fram idéer på hur identifierade behov kan mötas.

När idégeneringen ska genomföras är det viktigt att skapa förutsättningar för deltagarna att vara kreativa. Använd gärna någon form av ice breaker.


Ta fram och testa koncept

Framtagna idéer förädlas och följs av ett arbete med att ta fram koncept som testas på användare.


Ta fram och testa prototyp

Nästa steg är att ta fram en eller flera prototyper som testas på användare.


Utveckla och testa

I denna del av arbetet utvecklas en process eller tjänst och när denna finns tillgänglig genomförs tester i användarnas verklighet.

När utvecklad process eller tjänst är testad och en bekräftelse på att identifierade behov möts kan arbetet övergå i nästa fas: demonstrera och kommunicera