Till kau.se

Definiera

Vad och varför?

Definiera innebär att formulera en definition av vilka som ska följas i aktuell användarstudie. Att arbeta fram en definition är viktigt som en del i att reflektera över syftet med studien, att resonera och fastställa vilka begrepp som ska används i studien och att alla som ska arbeta med studien ges möjlighet att förstå vilken användargrupp som studien inriktas på. Att arbeta fram och fastställa en definition är också viktigt för att kunna kommunicera studiens målgrupp.

Vad behöver jag?

  • Möjlighet att diskutera alternativa defintioner i grupp

Hur gör jag?

  • Diskutera studiens inriktning i arbetsgruppen/projektgruppen
  • Låt var och en i gruppen skriva ner en definition
  • Låt alla presentera sin definition
  • Diskutera förslag på definitioner som presenterats
  • Ta eventuellt reda på mer fakta om osäkerhet finns gällande olika begrepp
  • Enas om en definition
  • Fastställ definition