3. Demonstrera och kommunicera

3. Demonstrera och kommunicera

Tredje fasen i Följ en-metoden innebär att demonstrera, visa upp utvecklad tjänst eller verktyg för de som ska använda tjänsten och att kommunicera, sprida det arbete som genomförts.

Demonstrera

Varje framgångsrikt framtagande eller vidareutveckling av en tjänst behöver visas upp för de som ska använda tjänsten. Beroende på målgrupp sker demonstrationer på olika sätt och med målet att föra över kunskap om användning och behoven bakom.


Kommunicera

Resultatet kan även kommuniceras till andra intressenter, internt i organisationen, men också nationellt och internationellt. Det kan ske genom deltagande på konferenser, sociala medier och publicering av artiklar.

När arbetet är demonstrerat och kommunicerat kan arbetet övergå i nästa fas: förvalta och vidareutveckla.