Till kau.se

Berätta

Vad och varför?

Genom att berätta om det arbete som utförs, vilka upplevelser och behov som synliggjorts, den tjänsten eller process som utvecklats skapas intresse. Det gör att fler kanske vill prova på att använda tjänsten. Du skapar också intressen för Följ en-metoden och hur den kan användas för att utveckla och förbättra tjänster och verksamhet utifrån användarens behov.

Vad behöver jag?

  • Visualisering över insamlade upplevelser
  • Sammanställning över identifierade behov
  • Sammanställning över framtagna idéer på hur behov kan mötas
  • Information om utvecklad tjänst

Hur gör jag?

  • Sprid arbetet i olika kanaler och mötesformer.