Till kau.se

Agil utveckling

Vad och varför?

Att utveckla agilt innebär att jobba rörligt, iterativt och användarcentrerat. Genom att leverera funktionalitet regelbundet kan lösningen utvärderas mot användarnas behov och planer utvärderas och förbättras löpande.

Vad behöver jag?

  • Komma överens inom projektet eller utvecklingsteamet att ni ska arbeta agilt.
  • Välja en agil utvecklingsmetod, exempelvis Scrum.
  • Någon som hanterar inkommande önskemål och tester av lösningen, och hantera prioriteringar.
  • Någon som på daglig basis följer upp utvecklingen inom sprinten.
  • Verktyg för att hantera utvecklingsärenden (”issues”), exempelvis tavlor i Projectplace, Trello eller whiteboard och post-it. Minst tre faser för ärenden; Önskemål, Pågående och Avklarat.

Hur gör jag?

  • Lägg in önskemål i tavlan, när de kommer. Prioritera löpande vad som ska utvecklas härnäst.
  • Planera en sprint. Vilka önskemål ska utvecklas? Bestäm längden på en sprint, gärna samma genom hela utvecklingen.
  • Utveckla och lös ärenden i sprinten och följ upp dagligen. Hur går det? Vad behövs för att lyckas? Peppa!
  • Skapa en körbar lösning i sprinten som kan demonstreras för beställaren och testas av användare.
  • Testa lösningen löpande och för in önskemål om ändringar i tavlan.