Till kau.se

Bilder

Vad och varför?

Bild innebär att användare skickar in bild med tillhörande bildtext för att beskriva upplevelse. Verktyget kan användas för att förstå en användares vardag och kan förstärka och förtydliga inlämnad upplevelse i textform.

Vad behöver jag?

Digitalt verktyg att ta emot bild, exempelvis mail eller mobiltelefon.

Hur gör jag?

  • Meddela deltagare vilket/vilka sätt bild och text kan skickas in. Exempel är MMS eller mail.
  • Tydliggör att en bild ska kompletteras med en bildtext.
  • Ge instruktioner kring att exempelvis skicka in ”veckan bästa och veckans värsta bild” med bildtext.
  • Tydliggör vad bild kommer användas till och vilka som kommer ta del av insamlat material.
  • Vid eventuell publicering av bild, säkerställ samtycke till detta.