Till kau.se

Värsta och bästa

Vad och varför?

Kom på de värsta upplevelserna för en situation och sedan de bästa upplevelserna med samma situation. Genom att jobba med att förstå ytterligheter, värsta och bästa, blir man mer kreativ och mindre låst. Värsta och bästa används gärna inför exempelvis idégenerering då gruppen behöver vara kreativ.

Vad behöver jag?

  • Utskrivna mallar för värsta och bästa upplevelse.
  • Post-it och pennor.
  • Område/problemformulering/hinder att jobba med

Hur gör jag?

  • Dela deltagarna i grupper på 2-5 personer.
  • Börja med värsta upplevelse, berätta inte att det senare i övningen handlar om bästa upplevelse
  • Skriv in område/problemformulering/hinder i mallen.
  • Alla spånar individuellt på post-it i 5 minuter.
  • Gruppen berättar om upplevelserna för varandra och sätter upp post-its på mallen i 5 minuter.
  • Gör samma övning för bästa upplevelse.