Planera

Planera

Följ en-metoden och verktygslådan kan användas för olika typer av utvecklingsarbete. Det kan handla om ett utvecklingsprojekt över en längre tid, ett kortare uppdrag eller en workshop. Här finns tips på hur du kan planera ditt arbete utifrån Följ en-metoden.

Ta del av verktygslådans olika verktyg och planera hur ditt uppdrag eller projekt ska genomföras. En viktig del att ha med sig är att Följ en-metoden består av fyra faser men utifrån typ av uppdrag kan du välja verktyg som passar.  Detta innebär att du inte behöver genomföra aktiviteter i alla fyra faser om du exempelvis ska genomföra en workshop. Det är dock viktigt att ta del av alla faserna och dess verktyg som en hjälp för att förstå metoden och planera ditt uppdrag. Det kan också vara så att vissa aktiviteter behöver initieras eller planeras i ett tidigare skede än vad metodens faser visar. Ett exempel är att en kommunikationsplan kan med fördel påbörjas vid uppstarten av ett projekt, ett annat är att mottagande förvaltningsorganisation bör kontaktas och involveras tidigt i ett utvecklingsarbete.

 

Hur planerar jag?

Som hjälp för att planera ditt arbete kan du besvara nedanstående frågor då uppdragets syfte styr hur du kan använda verktygslådan. Svaren på dessa frågor är en stor hjälp när du ska planera vilka verktyg som ska användas.

Till din hjälp finns också en checklista. Checklistan består av Följ en-metodens fyra faser och i den kan du strukturera vilka verktyg som planeras att användas utifrån uppdragets syfte. Vi har också tagit fram några exempel på checklistor utifrån olika typer av uppdrag.

  • Är syftet att utifrån användarens perspektiv samla in och förstå upplevelser?
  • Är syftet att utifrån användarens upplevelser identifiera behov?
  • Är syftet att utifrån identifierade behov ta fram idéer på hur behov kan mötas?

Andra frågor som hjälper till i planeringen är:

  • Över hur lång tid sträcker sig uppdraget/projektet?
  • Vilka resurser finns tillgängliga? Tid, personal, kompetens?

Checklistan

Ta del av faserna

  1. Identifiera och kartlägga
  2. Utveckla och verklighetstesta
  3. Demonstrera och kommunicera
  4. Förvalta och vidareutveckla

Exempel på checklistor