Till kau.se

Ta fram prototyp

Vad och varför?

En prototyp är en tidig version av den färdiga lösningen. Det ska gå att få en känsla för och förstå hur den färdiga lösningen kommer att se ut och fungera. En prototyp kan exempelvis vara i form av en fysisk skapelse eller en klickbar digital produkt.

Vad behöver jag?

  • Om det är en digital lösning behövs prototypverktyg som Adobe XD eller Sketch. För mindre komplexa lösningar fungerar också Powerpoint.
  • Om lösningen är ett fysiskt objekt behövs byggmaterial som frigolit, papper, lim, färg mm.

Hur gör jag?

  • Bygg upp protoypen att efterlikna den tänkta färdiga lösningen.
  • Testa prototypen på användare.
  • Om testet leder till många ändringsförslag så kan prototypen behöva ändras och testas igen.