Till kau.se

Behovsidentifiering

Vad och varför?

I en diskussion mellan de som ska använda och de som ska erbjuda en tjänst identifieras de behov som kopplar till kartlagda upplevelser. Att identifiera de verkliga behoven i olika situationer är helt nödvändigt för att kunna utveckla en tjänst/lösning. För utvecklingsteamet innebär det att användarnas uttryck finns med vid utvecklingen.

Vad behöver jag?

 • Användare som lämnat upplevelser kring ett område
 • Personal som arbetar inom området
 • Visualiserade upplevelser.
 • Mall för behov

Hur gör jag?

 • Bjud in till behovsdiskussion i workshopform.
 • Dela in deltagarna i grupper om 4-6 i varje grupp, med användare och personal i varje grupp.
 • Skriv ut behovsmallar, ca 10 per grupp. Ha i reserv.
 • Papper och pennor för noteringar.
 • Vid workshopen
  • Presentera upplevelserna och sätt dem i en kontext.
  • Inled arbetet i grupperna med att instruera.
  • Börja grupparbetet med att deltagarna presenterar sig för varandra.
  • Användarna ges 10-20 minuter att fundera över vilka behov de har utifrån upplevelserna.
  • Hela gruppen arbetar med behoven som formuleras i mallen och som även kopplas till en eller flera upplevelser.
 • Efter workshopen
  • Projektgruppen sammanställer alla behov inför nästa steg.