Till kau.se

Individuell brainstorming

Vad och varför?

Individuell brainstorming innebär att ett stort antal idéer formuleras som underlag för vidare diskussion. Deltagarna arbetar individuellt fram idéer på hur ett behov kan mötas eller ett problem kan lösas och skriver idéer på post-it. En viktig del är att låta deltagarna vara kreativa och inte begränsas i idégenereringen av t.ex kostnadsramar. Genom att skapa förutsättningar för att diskutera och förädla en idé skapas möjligheter till nya idéer från ursprunglig idé.

Vad behöver jag?

  • En grupp som har fått möjlighet att förstå insamlade upplevelser och identifierade behov, eller identifierat problemområde
  • Visualiserade upplevelser
  • Identifierade behov
  • Post-it

Hur gör jag?

  • Dela in deltagarna i grupper, 3-5 personer i varje grupp
  • Ange hur länge brainstorming ska pågå, t.ex 5 minuter
  • När 5 minuter har gått ska deltagarna presentera sina idéer och diskutera och förädla idéer
  • Formulera idéer som är kopplade till upplevelser och behov, använd gärna mall