Till kau.se

Överlämna

Vad och varför?

Att överlämna innebär att resultatet av utvecklingen tas emot av någon. Det är viktigt för att resultatet ska leva vidare och användas på bästa sätt. Utveckling sker ofta i projektform och projekt har alltid ett slut och kan därför inte förväntas ta hand om resultatet.

Vad behöver jag?

  • Om lösningen är digital behövs kunskap om organisationens systemförvaltning.
  • För andra typer av lösningar behövs kunskap om hur verksamheten är organiserad.

Hur gör jag?

  • Identifiera den del i organisationen som ska förvalta resultatet av utvecklingen. Det bästa är att få utpekade personer.
  • Ha tidigt med representation från förvaltningen i utvecklingen. Förutom att förvaltningen är förberedd på vad som kommer, så kan den också bidra med erfarenheter under utvecklingen.
  • Se till att allt material som tagits fram för att utveckla tjänsten också följer med till förvaltningen av tjänsten. Det materialet säkerställer att förvaltningen känner till de bakomliggande behoven och att vidareutveckling inte krockar med dessa.