Verktygslådan

I verktygslådan hittar du verktyg och tips om du vill arbeta enligt Följ en-metoden. Metoden baseras på forskning och praktik inom tjänstedesign och tjänsteinnovation och är framtagen av Rethink:Kau vid Karlstads universitet och används för utveckling utifrån användarens perspektiv.
Följ en-metoden består av fyra faser med tillhörande verktyg i respektive fas. Verktygslådan består också av en inledande del som du kan använda när du planerar ditt arbete. Som en hjälp vid planeringen finns också en checklista. Välkommen!

Planera

Planera

Följ en-metoden och verktygslådan kan användas för olika typer av utvecklingsarbete. Det kan handla om ett utvecklingsprojekt över en längre tid, ett kortare uppdrag eller en workshop. Här finns tips på hur du kan planera ditt arbete utifrån Följ en-metoden.

Läs mer »
1. Identifiera och kartlägga

1. Identifiera och kartlägga

Första fasen i Följ en-metoden innebär att definiera och hitta användare, samla och förstå upplevelser samt identifiera behov.

Verktyg för att identifiera och kartlägga »
2. Utveckla och verklighetstesta

2. Utveckla och verklighetstesta

Andra fasen i Följ en-metoden innebär att utifrån insamlade upplevelser och identifierade behov genomföra iterativt utvecklingsarbete och tester.

Verktyg för att utveckla och verklighetstesta »
3. Demonstrera och kommunicera

3. Demonstrera och kommunicera

Tredje fasen i Följ en-metoden innebär att demonstrera, visa upp utvecklad tjänst eller verktyg för de som ska använda tjänsten och att kommunicera, sprida det arbete som genomförts.

Verktyg för att demonstrera och kommunicera »
4. Förvalta och vidareutveckla

4. Förvalta och vidareutveckla

Fjärde fasen i Följ en-metoden innebär att överlämna till förvaltning och skapa möjlighet för vidareutveckling av framtaget verktyg eller tjänst.

Verktyg för att förvalta och vidareutveckla »