1. Identifiera och kartlägga

1. Identifiera och kartlägga

Första fasen i Följ en-metoden innebär att definiera och hitta användare, samla och förstå upplevelser samt identifiera behov.

Identifiera

Arbetet startar med att identifiera den grupp av individer som ska ges möjlighet delta i den aktuella användarstudien. Det görs genom att definera gruppen, hitta individerna och nå dem.


Kartlägga: samla in upplevelser

Efter identifieringen tar en kartläggning vid som innebär att samla användares upplevelser. Kartläggningen sker i användarens verklighet, alltså då de arbetar, studerar eller liknande. Nedan presenteras ett antal olika verktyg. Utifrån definition, syfte med studien/projektet och användarnas förutsättningar väljs verktyg. Kartläggningen kan avse en viss tidsperiod, särskilda händelser eller processer som behöver genomlysas. En insamling av upplevelser resulterar i ett råmaterial som ingång till nästa steg, förstå upplevelser. Utöver verktyg som presenteras i verktygslådan kan andra verktyg och metoder användas. Exempelvis kan en enkät komplettera verktyg som presenteras nedan.


Kartlägga: förstå och visualisera upplevelser

Arbetet med att förstå upplevelser görs tillsammans i projektgruppen. Detta är viktigt för minimera risk för att individuell förförståelse ska påverka synen på användarnas upplevelser.

Arbetet med att förstå upplevelser resulterar i en visualisering av användares upplevelser.


Kartlägga: identifiera behov

Efter insamling och förståelse av upplevelser samt visualisering har förutsättningar för att identifiera behov skapats. Det är användarna själva som identifierar gruppens behov. Med behov identifierade avslutas första fasen och de används som input till nästa fas: Utveckla och verklighetstesta.