Till kau.se

Samtal

Vad och varför?

Samtal är ett möte med användare för att prata om upplevelser. Syftet med ett samtal är att gå djupare på upplevelser, kunna ställa följdfrågor och fånga upp kroppsspråk, tonläge eller känslor som förmedlas vid samtalet.

Vad behöver jag?

Penna, papper och eventuellt utrustning för att spela in.

Hur gör jag?

  • Gör en samtalsguide i form av frågor som du vill ha besvarade. Har samtalet föregåtts av att deltagaren har skrivit digital dagbok eller skickat in bilder är detta utgångspunkt vid samtalet. Syftet är att få veta mer och vara nyfiken!
  • Testa samtalsguiden. Gärna på en kollega så du vet att frågorna är begripliga och hur lång tid det tar.
  • Tydliggör vad insamlat material från samtalet kommer användas till och vilka som kommer ta del av det.
  • Om du vill spela in samtalet eller ta bilder, så fråga alltid först.
  • Presentera dig och be deltagaren berätta lite om sig själv, så att personen slappnar av och du kan bygga upp ett förtroende. Berätta varför du vill prata med personen och vilket område det är du har intresse av.
  • Gör korta noteringar, men sitt inte och skriv hela tiden. Finns möjlighet kan ni vara två personer som träffar deltagaren där en ansvarar för att skriva anteckningar och den andra ”håller i samtalet”.
  • Generellt är det dags att avsluta intervjun när du fått svar på alla frågor och samtalet börja ebba ut. Var noga med att inte ta mer tid i anspråk än som är överenskommet.
  • Tacka för att du fick prata med personen och fråga om du får återkomma om du behöver något förtydligande.