Till kau.se

Upplevelsefilm

Vad och varför?

För att skapa förståelse för användarnas upplevelser kan dessa illustreras genom en kort film. I filmen är det viktigt att känslan i upplevelsen gestaltas och uttrycks.

Vad behöver jag?

Material bestäms av ambitionsnivå. En enkel mobiltelefon med kamera räcker, men mer avancerad filmutrustning kan givetvis användas.

Hur gör jag?

  • Arbeta med post it-lappar som skapats, exempelvis från digital dagbok, samtal eller observation. Arbeta tillsammans i grupp om möjligt. Sätt upp post it-lappar på en tavla och klustra ihop utifrån gemensamma upplevelser. Går det att se ett mönster?
  • Välj en upplevelse/ samling av upplevelser som enkelt kan illustreras genom en kort film. Använd gärna berättarröst för att uttrycka känslan och försök gestalta känslan i filmen.
  • Håll filmen kort, ca 30 sekunder har fungerat bra för oss.
  • Filmen kan användas för att komplettera en kundresa eller en citatbild.

Exempel på citatfilm