Till kau.se

Post-it på tidslinje

Vad och varför?

Post-it på tidslinje är ett sätt att förstå insamlade upplevelser kring en tjänst eller en användarupplevelse under en bestämd tidsperiod. Det kan med fördel användas efter att upplevelser redan samlats in genom service safari + skuggning.

En mall används som är indelad i fyra fält:
Aktiviteter (vad som hände), hur det kändes, kundresa och behov.

Verktyget skapar förutsättningar att visuellt visa upplevelser och identifiera behov kring en tjänst eller en användarupplevelse under en bestämd tidsperiod.

Vad behöver jag?

 • Insamlade upplevelser
 • Mall för kundresa eller whiteboardtavla, post it-lappar, pennor

Hur gör jag?

 • Presentera mallen och upplägg
 • Dela ut post it-lappar
 • Om skuggning eller service- safari har utförts be gruppen tänka igenom vad de varit med om.
 • Gruppen skriver ner de aktiviteter som genomfördes vid skuggningen eller service- safarin, en aktivitet per postit
 • Den person som utfört den tjänst som undersöks formulerar känslor, en känsla per post-it som kopplas till de aktiviteterna som genomfördes.
 • Diskutera i grupp vad som observerats kring känslorna och lägg vid behov till nya post- its som kopplas till aktiviteterna.
 • Den person som utfört tjänsten ritar kundresa på mallen.
 • Gruppen identifierar tillsammans behov, ett behov per postit.
 • Identifierade behov tas vidare till idégenerering