Till kau.se

Citatbild

Vad och varför?

En citatbild är ett verktyg för att förstå insamlade upplevelser med syftet att skapa en helhetsupplevelse.

Vad behöver jag?

Dator, penna, post-its

Hur gör jag?

  • Arbeta med post it-lappar som skapats, exempelvis från digital dagbok, samtal eller observation. Arbeta tillsammans i grupp om möjligt. Sätt upp post it-lappar på en tavla och klustra. Vilka upplevelser är gemensamma? Kan du se ett mönster?
  • Lyft ut citat från insamlade upplevelser och lägg in i citatbild. Syftet är att skapa en förståelse för upplevelser på gruppnivå och illustrera dem. Illustrationer som används kan t.ex. vara sol, regnmoln eller blixtar. Använd illustrationen för att förstärka citatet.