Till kau.se

Klustra Post-it

Vad och varför?

Post it –klustra är ett verktyg för att förstå redan insamlade upplevelser. Det kan med fördel användas om upplevelser samlats in utan att en specifik tjänst eller angiven tidsram för upplevelserna finns. Upplevelserna som samlats in via exempelvis samtal förs över och formuleras på postit lappar, en upplevelse per postit, och sätts upp på tavlan. Tillsammans i grupp arbetar man med att förstå upplevelserna och klustra.

Vad behöver jag?

  • Insamlade upplevelser
  • Whiteboardtavla, post it-lappar, pennor (tjockare)

Hur gör jag?

  • Presentera upplägg för deltagarna.
  • Dela ut post it-lappar.
  • Deltagare för över upplevelser och sätter upp på tavla.
  • Arbeta tillsammans med en postit i taget och klustra ihop de upplevelser som liknar varandra.
  • Summera vad ni ser på tavlan och formulera områden att arbeta vidare med. Ett exempel är att lyfta ut negativa upplevelser och ha detta som underlag för idégenerering.