Till kau.se

Service safari

Vad och varför?

En Service Safari är när den som undersöker, på ett medvetet sätt själv upplever en tjänst som undersöks. Syftet är att på så sätt få en djupare förståelse för hur identifierade användare upplever den.

Vad behöver jag?

Tillgång till tjänsten och eventuellt utrustning för att filma.

Hur gör jag?

  • Definiera tjänst/del av tjänst som ska utföras.
  • Klargör eventuella tidigare erfarenheter kring tjänsten.
  • Utför tjänsten.
  • Reflektera över vad som fungerade bra och vad som fungerade dåligt.
  • Resonera kring hur det kändes att utföra tjänsten/delar av tjänsten.

Service safari kan med fördel kombineras med skuggning. Detta innebär att den som genomför en service safari samtidigt skuggas (se ”skuggning” i metodstödet). Om det är en digital tjänst som används, rekommenderas att filma skärmen för att så bra som möjligt kunna förstå men också förmedla upplevelser till andra.