Till kau.se

Ta fram koncept

Vad och varför?

Ett koncept är en första beskrivning eller presentation av en idé. Hur tänker vi att idén ska fungera? Vilka grundläggande funktioner ska finnas? Kan konceptet beskrivas som en process eller skisser?

Vad behöver jag?

Något eller flera av följande:

  • Textredigerare (typ Word)
  • Presentationsprogram (typ Powerpoint)
  • Processverktyg (typ 2c8)
  • Verktyg för Story board (typ Padlet)
  • Stort pappersark och färgpennor

Hur gör jag?

  • Skapa konceptet så att det beskriver den tänkta lösningen.
  • Testa konceptet på användare.
  • Om testet leder till många ändringsförslag så kan konceptet behöva ändras och testas igen.