Till kau.se

Kommunikationsplan

Vad och varför?

En kommunikationsplan är ett bra stöd för att se till att kommunikationen under arbetets gång sker på ett ordnat och effektivt sätt. Det gör att intressenter och målgrupper nås av relevant information vid rätt tidpunkt.

Vad behöver jag?

  • En mall för kommunikationsplan.

Hur gör jag?

Använd mallen på den här sidan och ta gärna hjälp av en kommunikatör i din organisation. Kan en kommunikatör kopplas till arbetet är det ännu bättre. Kommunikationsplanen kan bestå av följande delar:

  • Målgrupper identifieras och analyseras.
  • Budskap som är viktiga för arbetet tas fram.
  • Talespersoner och ansvariga för planen bestäms.
  • Centrala begrepp beskrivs så att det alltid förstås på rätt sätt.
  • En lista av kommunikationsaktiviteter tas fram. Lista fylls på och ändas under arbetets gång.