Till kau.se

Förädla idéer

Vad och varför?

Idéer från exempelvis en workshop behöver oftast mer kött på benen så att det går att förstå dem längre fram i processen.

Vad behöver jag?

  • Råa idéer från exempelvis individuell brainstorming.
  • Mall för idéförädling.

Hur gör jag?

  • Läs igenom alla idéer och se om de kan grupperas.
  • Diskutera varje idégrupp, ge det en rubrik (förädlad idé) och förklara kort innebörd och kontext.
  • Koppla varje förädlad idé till ett eller flera behov.
  • Använd mallen för varje förädlad idé.